Kahvede Suyun Önemi

Kahvenin %95’inden fazlasını su oluşturur. Bu da tek başına aslında suya vermemiz gereken değeri ortaya koyar. Dolayısıyla kahve yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerin başında gelir. Peki iyi bir kahve için nasıl bir su kullanmalıyız? Kahvenin tadını, kokusunu ve yoğunluğunu doğru şekilde ayarlayabilmek için kullandığınız suyun bazı değerlere sahip olması gerekir. Bunlar arasında öne çıkan şey ise TDS (Total Dissolved Solids), yani Toplam Çözünmüş Katı Madde Miktarı’dır. En basit ifadeyle suyun sertlik derecesini belirleyen TDS, kahve demlerken hangi suyun kullanılması gerektiğine dair bize fikir verir. Parts permillion (ppm) denilen bir ölçüye sahip olan bu değer, suyu aşağıdaki gibi kategorilere ayırır. 0 – 17 arası: Yumuşak su 17 – 80 arası: Az sert su 80 – 150 arası: Orta sert su 150 – 200 arası: Sert su 200 – 350 arası: Çok sert su 350 – 1100 arası: İçilemez su 1100 – 6000 arası: Acı su 6000 – 13000 arası: Çok acı su 13000 – 30000 arası: Tuzlu su 30000+: Deniz suyu Birtakım arıtma teknolojileri kullanılarak su, kendisini oluşturan maddelerden ayrıştırılır. Giderek yumuşatılması sayesinde kahve için tercih etmemiz gereken ideal haline getirilir. TDS değerleri göz önüne alındığında tüm dünyanın kabul ettiği üst değer 150 ppm’dir. Yani kahvede istenen lezzete ulaşabilmek için kullanılması gereken su, orta sert sudur. Daha sert su, içeriğindeki baskın mineraller nedeniyle kahve demleme ekipmanlarınızda kireç oluşmasına ve zamanla kahvenizin tadının değişmesine sebep olur (2). Çok yumuşak su ise minerallerden yoksundur. Oysa kahve, doğal lezzetini ve kokusunu bu minerallere borçludur. Bu nedenle çok yumuşak veya çok sert değil, ideal orana sahip su kullanılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir